9.69 лв. лв/бр
9.88 лв. лв/бр
45.80 лв. лв/кг
6.26 лв. лв/бр
6.73 лв. лв/бр
7.72 лв. лв/бр
7.72 лв. лв/бр