8.85 лв. лв/бр
23.50 лв. лв/кг
7.44 лв. лв/бр
19.90 лв. лв/кг
12.90 лв. лв/кг
16.60 лв. лв/кг
7.17 лв. лв/бр