Магазин „Едно Време“ на ул. Шипка 24, гр. София, от където реално се подготвят и опаковат продуктите за доставка на онлайн магазина „katoednovreme.com е сертифициран от Българска Агенция по Безопасност на Храните /БАБХ/ с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № 38839/18.05.2016г., като обект за търговия на дребно на следните групи храни:

Група а – мляко и млечни продукти
Група б – месо и месни продукти
Група г – яйца и яйчни продукти
Група д – масла и мазнини
Група е – зърнени храни и храни на зърнена основа
Група ж – картофи и кореноплодни
Група з – варива
Група и – зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове
Група к – плодове-пресни, замразени, изсушени, консервирани, нектари, плодовии сокове, конфитюри, мармалади, желета, компоти
Група л- ядкови плодове и маслодайни семена
Група м – захар, захарни и шоколадови изделия, мед
Група н – подправки-пресни, изсушени
Група о – безалкохолни напитки, боза, минерални и трапезни води
Група п – пиво, вина и високоалкохолни напитки
Група р – кафе, чай, какао
Група с – други храни – майонези, сосове, дресинги, оцет
Група т – месни и месно-растителни консерви
Група у – готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид.

БАБХ

Магазин „Едно Време“ е под постоянен контрол от органите на БАБХ. За календарните 2016г. и 2017г. са извършени общо четири проверки, и всичките предписания поставени от служителите на БАБХ за подобряване качеството на работа са изпълнени.

В магазин „Едно Време“ съгласно българското законодателство е разработене система за „Добри хигиенни и производствени практитики“ която вкюлчва:

 • извършване на периодични дезинфекции, дезинсекции и дератизации от лицензирана фирма и попълване на дневник за проведените мероприятия
 • дневник и инструкция за периодичното почистване и измиване на търговските помещения: подове, стени, тавани, врати, технологично оборудване и работни повърхности
 • дневник и инструкция за периодичното почистване, измиване и дезинфекция на хладилните съоръжения
 • дневник за използваните препарти за почистване и дезинфекция
 • програма за почистване и дезинфекция
 • дневник за температура на хладилните съоръжения
 • контролна карта за лична хигиена и здравен статус на персонала

В магазин „Едно Време“ съгласно българското законодателство периодично се провеждат:

 • измервания и контрол от лицензирана фирма на: шум, микроклимат и осветеност на работното място.
 • инструктаж на пожарната безопасност
 • инструктаж за безопасни и здравословни условия на труд
 • оценка на риска на работните места